KeyPro, Inc.                      

                                                                                                                                                                         English          中文

 

SECRET LED 節能平板燈  

熱泵熱水機

水垢大師 

硬鉻空油壓活塞桿- 高週波鍍鉻棒

 

 

 

 

 

SECRET LED 節能平板燈

 熱泵熱水機

 水垢大師

二次光學設計

超低眩光,藍光

超大範圍照明, 提高照度

節能

減少燈具安裝, 節省安裝費用

環保 / 節能 / 大能量

熱泵熱水機運提供節能有效的水加熱及空間加熱的解決方法

Eliminate existing 

limescale, and

prevent scale......

硬鉻空油壓活塞桿 & 高週波鍍鉻棒

       

 硬鉻空油壓活塞桿

 高週波鍍鉻棒......

   
         
         

 

奇伯樂企業有限公司 

220 新北市板橋區四川路2613

Tel: 02-8966 9005     Fax: 02-8966 9001 

M: 0935-104426

keypro@ms72.hinet.net

www.keyprotec.com